0
Eibauer Bier- und Traditionszug“
der Gemeinde Kottmar
Das große Spektakel rund ums Bier, seit 1993 alljährlich Ende Juni
 

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne informacje

Poniższe informacje opisują w prosty sposób, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie. Dane osobowe to wszystkie dane służące do identyfikacji Państwa tożsamości. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w impressum tej witryny.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane uzyskujemy dzięki temu, że Państwo nam je przekazują. Może tutaj chodzić np. o dane, które podają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy IT podczas Państwa odwiedzin na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina uruchomienia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie po Państwa wejściu na naszą stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezawaryjnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą zostać użyte do analizy Państwa aktywności jako użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Mają Państwo prawo zażądać w dowolnej chwili bezpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorców oraz celu Państwa zapisanych danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu jak i w przypadku dalszych pytań mogą Państwo w dowolnej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum. Poza tym przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w odpowiedzialnej instytucji nadzorującej.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych.Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jak i tą polityką prywatności.

Podczas Państwa odwiedzin na tej stronie gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane służące do identyfikacji Państwa tożsamości. W niniejszej polityce prywatności tłumaczymy, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśniamy także w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Pragniemy zaznaczyć, że przesył danych w internecie (np. podczas komunikacji droga e-mailową) może wykazać luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa stuprocentowa ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja o instytucji odpowiedzialnej

Instytucją odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Gmina Kottmar
Dzielnica Eibau
Hauptstr. 62
02739 Kottmar

Tel.: +49 35 86 - 78 04 0
E-mail: info@gemeinde-kottmar.de

Instytucją odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail lub innych).

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną przedtem zgodę. W tym celu wystarczy wysłanie nieformalnego e-maila. Legalność przetwarzania danych, które ma miejsce do chwili wycofania, pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Prawo do złożenia skargi w instytucji nadzorującej

W przypadku naruszeń prawa ochrony danych osobie poszkodowanej przysługuje prawo do złożenia skargi we właściwej instytucji nadzorującej. Właściwą instytucją nadzorującą w przypadku ochrony danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych landu, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem: https:/​­/​­www.bfdi.bund.de/​­DE/​­Infothek/​­Anschriften_Links/​­anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszalności danych

Mają Państwo prawo przekazać dane, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, sobie lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym, odczytywalnym komputerowo formacie. Jeśli wymagają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, odbywa się to wyłącznie wtedy, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie SSL bądź TLS

Dla zachowania bezpieczeństwa oraz ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak np. zamówienia lub zapytania, które przesyłają nam Państwo jako operatorowi strony, strona ta korzysta z tzw. szyfrowania SSL bądź TLS. Zaszyfrowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że pasek adresu przeglądarki “http:/­/­” zmienia się na “https:/­/­” oraz po symbolu zamku w Państwa pasku przeglądarki.

Kiedy szyfrowanie SSL i TLS jest aktywne, osoby trzecie nie mają wglądu do danych, które nam Państwo przekazują.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących ustaleń ustawowych mają Państwo w dowolnym momencie prawo do zażądania bezpłatnej informacji na temat Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do korekty, blokowania lub usuwania tych danych. W tym zakresie jak również w przypadku dalszych pytań odn. danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się na adres podany w impressum.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia impressum w celu przesyłania niezamawianych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie możliwość podjęcia środków prawnych w przypadku niechcianego przesyłania materiałów reklamowych, np. w postaci wiadomości spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie

Ciasteczka

Strony internetowe korzystają częściowo z tzw. ciasteczek. Ciasteczka nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Służą one jedynie do optymalizacji naszej oferty pod względem łatwości w obłudzie, efektywności i bezpieczeństwa. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze i przez Państwa przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas ciasteczek to tzw. "ciasteczka sesyjne". Po Państwa odwiedzinach są one automatycznie usuwane. Inne ciasteczka pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym aż do momentu wykasowania ich przez Państwa. Te ciasteczka umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Mogą Państwo wybrać takie ustawienia przeglądarki, dzięki którym będą Państwo informowani o umieszczaniu ciasteczek, a ciasteczka będą umożliwiać tylko w pojedynczych przypadkach wyłączenie akceptacji ciasteczek dla określonych przypadków lub ogólnie, jak również włączać funkcję automatycznego usuwania ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. Przy dezaktywacji ciasteczek funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne w celu zapewnienia komunikacji drogą elektroniczną lub w celu udostępnienia wybranych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uprawniony interes w zakresie zapisywania ciasteczek w celu bezawaryjnego technicznie i optymalnego dostarczania swoich usług. Jeśli zapisywane są inne ciasteczka (np. ciasteczka służące do analizy Państwa aktywności w sieci), są one omawiane osobno w tej polityce prywatności.

Pliki logów serwera

Dostawca stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka wysyła do nas automatycznie. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki

  • wykorzystywany system operacyjny

  • adres URL strony źródłowej

  • nazwa hosta komputera posiadającego dostęp

  • godzina zapytania kierowanego do serwera

  • adres IP

Dane te nie są powiązywane z innymi źródłami danych.

Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy.

Statystyka BLUEPAGE

Ta strona korzysta w ramach CMS z własnej wtyczki statystyk. W tym celu umieszczane jest ciasteczko sesyjne (aktywne wyłącznie na czas trwania sesji przeglądania). Wszystkie zgormadzone dane są wówczas zapisywane w całości na serwerze internetowym. Do danych na temat dostępu należą: nazwa uruchamianej strony, wersja językowa, pobrania, data i godzina wywołania, typ przeglądarki i jej wersja, system operacyjny użytkownika, informacje systemowe takie jak rozdzielczość i kolory ekranu, kraj pochodzenia, adres strony źródłowej (strony uprzednio odwiedzanej), adres IP (zanonimizowany), dostawca, od którego pochodzi zapytanie. Dane protokołu są wykorzystywane wyłącznie w celach analizy statystycznej pod kątem dostarczania, bezpieczeństwa oraz optymalizacji oferty.

W przypadku nietypowych uruchomień strony (np. uruchomień nieistniejących stron czy też parametrów) z przyczyn bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia ataków hakerskich, nadużyć lub oszustw) gromadzone są dodatkowe informacje dot. logów (włącznie z adresem IP, który nie jest anonimizowany) na okres maksymalnie jednego miesiąca, a nastepnie usuwane. Dane, które muszą być przechowywane jako dowody, nie ulegają usunięciu aż ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.

Zapisywanie danych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony posiada uzasadniony interes w zakresie zanonimizowanej analizy aktywności użytkownika w celu dalszej rozbudowy i optymalizacji swojej oferty online i nie stanowi ryzyka dla praw i swobód osoby zainteresowanej.

Formularz kontaktowy

Gdy wysyłają nam Państwo zapytania przy pomocy formularza kontaktowego, Państwa dane z tego formularza włącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi są gromadzone przez nas w celu realizacji zapytania i na wypadek pojawienia się pytań dodatkowych. Bez Państwa zgody nie przekazujemy nikomu tych danych.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu jego złożenia.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, kiedy wezwą nas Państwo do ich usunięcia, wycofają Państwo swoją zgodę na ich zapisywanie lub kiedy cel zapisywania danych przestanie istnieć (np. po zakończeniu realizacji Państwa zapytania). Obligatoryjne postanowienia ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

4. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki YouTube, którego operatorem jest Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kiedy odwiedzają Państwo jedną ze stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Wówczas serwer YouTube jest informowany o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedziliście.

Gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa aktywności w sieci bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo zablokować ten proces wylogowując się ze swojego konta na YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników znajduje się w polityce prywatności YouTube: https:/​­/​­www.google.de/​­intl/​­de/​­policies/​­privacy.

Google Web Fonts

W celu jednolitej prezentacji czcionek strona ta korzysta z tzw. Web Fonts udostępnianych przez Google. Podczas uruchamiania strony Państwa przeglądarka ładuje potrzebne Web Fonts do pamięci Państwa przeglądarki, w celu poprawnej prezentacji tekstów oraz czcionek. W tym celu Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje informację o tym, że nasza strona została wywołana przez Państwa adres IP. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera Web Fonts, wówczas Państwa komputer korzysta z czcionki standardowej.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts znajduje się pod adresem: https:/­/­developers.google.com/­fonts/­faq oraz w polityce prywatności Google: https:/​­/​­www.google.com/​­policies/​­privacy/​­.

Google Maps

Ta strona korzysta za pośrednictwem API z usługi kartograficznej Google Maps. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps Państwa adres IP musi zostać zapisany. Te informacje są z reguły przesyłane do serwera w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na ten przesył danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w celu zapewnienia atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online oraz łatwego namierzenia podanych przez nas lokalizacji. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników znajduje się w polityce prywatności Google: https:/​­/​­www.google.de/​­intl/​­de/​­policies/​­privacy/​­.

11.04.2018
 
 
Ta strona korzysta z plików cookies. Nie są w nich jednak zapisywane treści dotyczące danych osobowych. Korzystając nadal ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji
ZROZUMIAŁEM