Der Eibauer Bierzug Der Eibauer Bierzug Der Eibauer Bierzug Der Eibauer Bierzug
Die Eibauer-Bierzug-Plakette „Eibauský Pivní a tradiční průvod“
obce Kottmar

Velká podívaná okolo piva, od roku 1993 každoročně koncem června

26. Eibauský Pivní průvod

22. - 24. června 2018

 
Foto: Matthias Weber www.photoweber.de

 
Sponzorem slavnostního průvodu je spolková země Saská

Fotografie z 2017


 
Již po 25. se letos pořádá snad nejznámější událost Horní Lužice a Saské historie výroby piva v Eibau, části střediskové obce Kottmar. Jako v uplynulých letech, očekává návštěvníky zobrazení historie Horní Lužice, výroby piva, jakož i řemeslnických tradic našeho regionu. Samozřejmě bude pivu, které dalo našemu slavnostnímu průvodu jméno, věnována obzvláštní pozornost a nejeden doušek tohoto moku obdrží i přihlížející.


Návštěvníci uvidí originálně vyzdobené alegorické vozy, historickou techniku, dvou- a čtyřkolová vozidla jakož i zemědělské stroje. Zvláštním znamením Pivního průvodu je více než 100 jezdců na koních a koní zapřažených po dvou, čtyřech ale i šesti před vozy a kočáry. Mimořádnou atrakcí jsou spřežení saských pivovarů, zařazených v samostatném bloku průvodu. Ale i muzika a zpěv nepřijdou zkrátka. Taneční orchestry, dechovky a soubory pištců dodávají účastníkům Pivního průvodu příslušný pochodový Rytmus.
Dle přísloví "Uff a de Nudeleibe zu´m Bierzug" (v Hornolužickém nářečí) očekávají Eibauští každý rok několik tisíc návštěvníků a doufají že i Vy budete mezi nimi!

Zúčastněné pivovary